Долучитися до партії Підтримати фінансово
20.01.2022

Звернення Політичної партії “Сила і Честь”. Влада повинна не створювати труднощі для малого і середнього підприємництва, а вивести з тіні мільярдні кошти

thumb

Політична партія “Сила і Честь” направила за підписом Голови партії Ігоря Смешка Звернення до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля  та  Голови Національного банку України Кирила Шевченка  щодо надання роз’яснень з приводу застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого бізнесу в Україні,  в яких зазначається наступне.

“Відповідно до статті 42 Конституції України завданням держави є створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Мале і середнє підприємництво складає основу цивілізованого світу, зокрема європейської економіки. У Європейському Союзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого і середнього бізнесу. На цей бізнес припадає майже 90% зайнятого населення. Загалом малі і середні підприємства створюють 50-70% внутрішнього валового продукту. А в Україні цей показник майже в чотири рази нижчий, малим підприємництвом займається менше 40% від загальної кількості зайнятих працівників і цей показник стрімко падає.

Одним із основних завдань Політичної Партії «Сила і Честь», згідно з Програмою Партії, є використання усіх можливих заходів для розвитку малого та середнього бізнесу. Партія вважає, що для економічного розвитку країни необхідно, зокрема, забезпечити фіскальну підтримку малого та середнього бізнесу, який є основою демократії в Україні, запровадити державні преференції для малого та середнього бізнесу і ефективну систему законодавчого захисту приватної власності, яка передбачатиме дієві правові механізми запобігання рейдерству і тиску на бізнес та дозволить покращити умови ведення бізнесу.

Тому, на нашу думку, державна влада повинна не створювати труднощі для малого і середнього підприємництва, а вивести з тіні мільярдні кошти, які виводяться через офшори, припинити незаконне ввезення товарів через український кордон, ліквідувати корупційні схеми у вищих ешелонах влади з використанням незаконного обігу готівки в особливо великих розмірах.

Першого січня 2022 року закінчився перехідний період, встановлений пунктом 61 підрозділу 10 Розділу ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового кодексу України, – і для платників єдиного податку другої-четвертої груп стало обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями, далі – Закон № 265/95-ВР) застосування РРО та/або ПРРО є обов`язковим для тих суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або у безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу.

Метою вказаних правових норм є фіскалізація розрахункових операцій у сфері господарської діяльності.

Але до Партії надходять численні звернення громадян, які не лише містять шквал невдоволення малого бізнес-середовища щодо впровадження таких положень закону, але й свідчать про те, що вказані нормотворчі зміни є недосконалими і такими, що потребують роз’яснень та, можливо, навіть усунення наявних у них прогалин, оскільки при їх виконанні виникають перешкоди у здійсненні підприємницької діяльності.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що придбання та утримання апаратів РРО потребує додаткових коштів і часу, що погіршує умови ведення бізнесу, а також впливає на підвищення цін на товари, роботи та послуги і, як наслідок, призводить до погіршення матеріального стану населення.

Так, зокрема, з початком пандемії COVID-19 підприємці почали масово переходити на дистанційне обслуговування громадян щодо постачання товарів, робіт і послуг та здійснення розрахунків через банківські платіжні системи, коли товари, роботи та послуги оплачуються у безготівковій формі і реалізуються шляхом доставок та через поштові відправлення. Разом з тим, позиція Податкових органів навіть у таких ситуаціях залишається незмінною: застосовування РРО є обов’язковим. Проте зазначена позиція не зовсім відповідає меті закону щодо застосування РРО та створює надмірні труднощі для ведення бізнесу підприємцями там, де фактична роль РРО замінюється квитанцією про оплату товару, виданою відповідною банківською системою, з допомогою якої здійснюється розрахунок.

Крім того, згідно з пунктами 12 та 14 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються:

якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля тощо);

при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної політики, формування та реалізацію державної фінансової політики.

Політична Партія «Сила і Честь» на підставі звернень громадян та інформації, наданої бізнес-середовищем, а також зважаючи на викладене вище, вважає, що немає сенсу та підстав вимагати застосування РРО від підприємців, які здійснюють господарську діяльність та розрахункові операції у безготівковій формі, в тому числі через будь-які банківські системи, – оскільки такі операції можливо відслідковувати та перевіряти через рух коштів на відповідному банківському рахунку”.

 

У заключних частинах Звернень Політична Партія «Сила і Честь» просить надати роз’яснення:

Лист Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О

у зверненні до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука:

“На підставі викладеного та керуючись статтею 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», статтями 9, 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Політична Партія «Сила і Честь» просить доручити Комітетові Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відповідно до пункту 6 частини 1 статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» надати роз’яснення з приводу застосування положень частини 1 статті 3, пункту 12 та 14 частини 1 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» – що вимога застосовувати РРО не є обов’язковою для підприємців, які здійснюють розрахункові операції у безготівковій формі, в тому числі через будь-які банківські системи”.

Лист Прем’єр-міністрові України Шмигалю Д.А

– у зверненні до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля:

“На підставі викладеного та керуючись статтею 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», статтями 9, 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Політична Партія «Сила і Честь» просить доручити Міністерству фінансів України та Держаній податковій службі України із залученням Національного банку України:

надати роз’яснення з приводу застосування положень частини 1 статті 3, пункту 12 та 14 частини 1 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» – що вимога застосовувати РРО не є обов’язковою для підприємців, які здійснюють розрахункові операції у безготівковій формі, в тому числі через будь-які банківські системи;

підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання про надання права на звільнення від застосування РРО для підприємців, які здійснюють господарську діяльність та розрахункові операції у безготівковій формі, в тому числі через будь-які банківські системи”.

Лист Голові Національного банку України Шевченку К.Є

– у зверненні до Голови Національного банку України Кирила Шевченка:

“На підставі викладеного та керуючись статтею 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», статтями 9, 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Політична Партія «Сила і Честь» просить:

1. Спільно з Міністерством фінансів України та Державною податковою службою України надати роз’яснення з приводу застосування положень частини 1 статті 3, пункту 12 та 14 частини 1 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» – що вимога застосовувати РРО не є обов’язковою для підприємців, які здійснюють розрахункові операції в безготівковій формі.

2. Надати свою позицію та рекомендації щодо надання права на звільнення від застосування РРО для підприємців, які здійснюють господарську діяльність та розрахункові операції у безготівковій формі, в тому числі через будь-які банківські системи”.

Пресслужба Політичної партії «Сила і Честь»

#Смешко #СилаіЧесть #Україна #бізнес #РРО

свіжі новини

Ігор Смешко про персональну відповідальність, планування, координацію, розробку, виготовлення та контроль озброєнь для Армії

Президент Центру стратегічних досліджень та аналізу, один із засновників і другий керівник Головного управління розвідки Міноборони України, колишній Перший заступник і виконувач обов’язків ...

26.05.2024
“Нариси з історії України” Ігоря Смешка представлено на Міжнародному книжковому ярмарку-2024 у Варшаві

З  23 – 26 травня 2024 р. у польській столиці проводиться Міжнародний книжковий ярмарок (Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie) — найбільша культурна книжкова подія країни. Минуло річ ...

24.05.2024
СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ МАКСИМА МАКСИМЕНКА. Герой, який закриваючи побратимів, віддав своє життя за Україну

Минає перша річниця з часу, коли під час виконання бойового завдання від зі словами «Слава Україні!» героїчно загинув киянин Максим МАКСИМЕНКО – боєць із позивним «Аякс», в.о. командира бойової ...

07.05.2024
Будь-який НПЗ ворога без електроенергії зупиниться,-Олександр Мирний

“Знову про удари”. Так назвав коментар за 11 квітня 2024 року на своїй персональній фейсбук-сторінці заступник Голови Політичної партії “Сила і Честь” Олександр Мирний. У своєму ...

12.04.2024
Усі новини