Долучитися до партії Підтримати фінансово

ПІДТРИМАТИ ФІНАНСОВО

Здійснити добровільний грошовий внесок на підтримку політичної партії

«Сила і Честь» можна за наступними реквізитами:

ЄДРПОУ 33308363 АТ «Укрексімбанк»

р/р UA473223130000026003000042534

Розмір внеску на підтримку політичної партії протягом одного року не може перевищувати:

для юридичних осіб: восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (у 2021 році — 4 800 000,00 грн).

для фізичних осіб: чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (у 2021 році -2 400 000,00 грн).

Просимо звернути увагу:

1. Кошти на підтримку політичної партії необхідно вносити винятково через установи банку України чи відділення зв’язку.

2. Статтею 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлені обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій (див. нижче), з якими необхідно ознайомитись до здійснення внеску.

При здійсненні внеску просимо зазначати повне найменування, код ЄДРПОУ та адресу місцезнаходження юридичної особи чи П.І.Б., дату народження, адресу місця перебування та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ід.код) фізичної особи. В іншому випадку партія не зможе ідентифікувати особу, яка здійснила внесок, згідно чинного законодавства, та змушена буде або повернути кошти платникові, або ж перерахувати їх до державного бюджету.

Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:

— органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

—  державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;

— юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

— іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

— незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

— іншими політичними партіями;

—  громадянами України, які не досягли 18-річного віку;

— громадянами України, яких судом визнано недієздатними;

— анонімними особами або під псевдонімом;

—  фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», — протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

— фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Просимо відповідально та з розумінням поставитися до процедури перерахування внеску на підтримку політичної партії та дотримуватися встановленого законодавством порядку внесення коштів.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВНЕСКІВ НА РАХУНОК  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «СИЛА І ЧЕСТЬ»

Реквізити для здійснення внесків для фізичних осіб:

Отримувач       Політична Партія «СИЛА І ЧЕСТЬ»

Рахунок            UA473223130000026003000042534

код ЄДРПОУ    33308363

Призначення платежу:  Внесок від (Прізвище Ім’я По батькові);дата народження (ДД.ММ.РРРР); місце проживання (місто, вулиця, № будинку, квартири); реєстраційний номер облікової картки платника податків (ід.код); на підтримку ПП «СИЛА І ЧЕСТЬ»

 

Реквізити для здійснення внесків для юридичних осіб:

Отримувач       Політична Партія «СИЛА І ЧЕСТЬ»

Рахунок            UA473223130000026003000042534

код ЄДРПОУ    33308363

Призначення платежу:  Внесок від (Найменування юридичної особи); місцезнаходження юридичної особи;код платника (ЄДРПОУ); внесок на підтримку ПП «СИЛА І ЧЕСТЬ»

УВАГА‼️ З ПИТАНЬ ДОПОМОГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЗВЕРТАТИСЯ за тел. 050-311-1502 – НАТАЛІЯ.

Щиро вдячні за підтримку!