Долучитися до партії Підтримати фінансово

Програма

​​ПРОГРАМА

політичної партії “Сила і Честь”

Ми, політична партія консервативної демократії “Сила і Честь” прагнемо до реалізації в єдиному пакеті економічних, безпекових, соціальних, екологічних та демографічних проблем України, шляхом її сталого розвитку. Ми вважаємо, що держава має переглянути свої пріоритети та поставити на перше місце інтереси звичайної Людини з її повсякденними сподіваннями, прагненням до стабільності та потребою у безпеці.

Ми мусимо закласти міцний фундамент справжньої демократії в Україні, запровадивши розвиток держави за трьома ключовими принципами.

Перший – необхідними умовами для побудови справжньої демократії є поява у країні потужного середнього класу із високим рівнем достатку та політичної культури, який мав би становити щонайменше третину населення держави.

Другий – максимум функцій держави має бути делеговано органам місцевого самоврядування. Дієва виборність, підзвітність і прозорість органів влади, а також рівність громадян перед законом можуть бути забезпечені лише в разі безумовного розмежування законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Третій – політична стабільність в державі можлива за умови заснування декількох справжніх демократичних партій з чіткою ідеологією, орієнтованих на правовий захист позапартійних професіоналів в органах влади від можливого партійно-кланового впливу на них.

Вважаємо, що головне завдання держави – гарантувати безпеку кожному громадянину. Це і особиста безпека громадянина та його родини, продовольча і екологічна безпека, безпека суспільства і країни у цілому. Держава має гарантувати забезпечену старість, гідне медичне обслуговування, соціальне  забезпечення непрацездатних громадян, матерів, що доглядають за дітьми, забезпечення житлом військовослужбовців, учасників бойових дій та військових пенсіонерів.

Основи конституційної демократії

Ми є свідомими консервативними демократами. Тверде і неухильне дотримання Конституції і законності – наш основний політичний пріоритет.

Україна потребує фундаментальних змін задля забезпечення належного балансу між повноваженнями органів державної влади. Ми пропонуємо поступові і легітимні зміни до Конституції України, які дозволять:

ліквідувати конституційний конфлікт політичних інтересів між посадами Президента і Прем’єр–міністра. Повноваження Президента повинні бути обмежені і поставлені під нагляд парламенту із законодавчо визначеною прозорою процедурою його імпічменту;

створити двопалатний національній парламент України численність якого має бути зменшена до 250 осіб, у складі нижньої – Палати громад і верхньої – Сенату;

скасувати депутатську недоторканність у нинішньому її вигляді.  Імунітет не повинен поширюватись на депутатів усіх рівнів у разі скоєння  ними кримінальних злочинів, навпаки, він має захищати народного обранця виключно від відповідальності за ухвалення політичних рішень та політичні висловлювання;

започаткувати адміністративно-територіальну реформу України, з метою зміцнення унітарності держави у поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею більшості внутрішніх функцій держави органам місцевого самоврядування;

ініціювати прийняття Закону України “Про національний і місцеві референдуми”. Такий демократичний інститут має бути запобіжником  стихійних соціальних потрясінь, зловживань представницькою владою всупереч інтересам народу. Це дасть змогу суспільству самому вирішувати свою долю та стати на шлях об’єднання зусиль та консолідації.

– ми маємо розробити систему соціальних ліфтів для кар’єрного зростання професіоналів, що дасть поштовх продуктивній праці та убезпечить країну від непрофесійності, аматорства та відтоку молоді і фахівців. Держава має створювати робочі місця, щоб стимулювати українських громадян працювати в Україні, а заробітчан – повернутися додому.

Ключові елементи стратегії економічного розвитку України

Виведення української економіки зі стану занепаду вимагає від держави принципово нової економічної політики з акцентом на пріоритетах розвитку малого та середнього бізнесу. Ми вважаємо, що для економічного розвитку України є необхідним забезпечити:

– вжиття усіх необхідних заходів із подолання бідності українців, у тому числі, через ліквідацію корупційної складової у тарифах на електроенергію, житлово-комунальні послуги; фіскальну підтримку малого та середнього бізнесу як основу демократії в Україні;

демонополізацію, деолігархізацію, деофшоризацію, дерегуляцію, детінізацію економічних відносин, що матиме результатом подолання бідності, зміцнення внутрішнього ринку, стимулювання вільної конкуренції, відновлення соціальної справедливості у питаннях власності у поєднанні з державними преференціями для малого та середнього бізнесу. Обмеження концентрації приватної власності в одних руках унеможливить «приватизацію» країни;

ефективну систему законодавчого захисту приватної власності, що передбачатиме дієві правові механізми запобігання рейдерству і тиску на бізнес та дозволить покращити умови ведення бізнесу;

передумови для переходу від сировинної до постіндустріальної моделі розвитку економіки, економіки знань, що передбачатиме державну підтримку підприємств наукомісткого промислового виробництва, які випускають продукцію з високою часткою доданої вартості, стимулювання венчурних та інвестиційних проектів, розвиток IT-галузі;

ефективну земельну реформу, започаткувавши ринок землі та впорядкувавши земельні відносини з урахуванням інтересів громадяни України. Ухвалити Закон України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», а також ініціювати створення Державного земельного банку і його відділень у регіонах; – енергетичну незалежність України на базі модернізованої ядерної енергетики безпечного типу, відновлюваних та екологічно чистих джерел енергії, диверсифікації джерел постачання паливно-енергетичних ресурсів, створення прозорого ринку видобутку, транспортування та реалізації нафти і газу в Україні;

заміщення сировинних пріоритетів економіки технологічною переробкою на кінцеві продукти з системною рекультивацією та екологічним відновленням територій;

–  модернізацію і створення нової транспортної інфраструктури, включаючи сухопутний, повітряний, морський і річковий шляхи сполучення;

фінансову та цінову стабільність, зниження рівня бюджетного дефіциту, боргового навантаження України до економічно обґрунтованого рівня, відновлення довіри бізнесу та населення до банківської системи в цілому, відновлення кредитування. Створити механізм компенсації збитків від банкрутства комерційних банків за рахунок майна банків і їх власників.

Сектор безпеки і оборони України

Виходячи з реалій сьогодення головними завданнями реформування сектору безпеки і оборони України мають стати:

– запровадження реальних реформ у Збройних Силах України із нарощуванням їх бойових та оперативних спроможностей і створенням гідних умов служби й життя для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей;

– повернення поваги до вищої цінності нашого війська – життя і гідності військовослужбовця; гідне грошове та інші види забезпечення українських воїнів на рівні стандартів найближчих країн-сусідів членів НАТО; викорінення корупції в оборонній сфері; розв’язання житлової проблеми військовослужбовців;

– запровадження скоординованої реформи силових структур із демократичним громадським контролем та захистом в них позапартійних професіоналів від партійно-кланового впливу;

– забезпечення сумісності з НАТО, що сприятиме отриманню Плану дій щодо членства в Альянсі;

– поступовий перехід від змішаного принципу комплектування Збройних Сил до створення професійного національного війська за рахунок підвищення якості, мотивації та забезпечення ратної праці; створення оперативного і стратегічного резерву на базі формувань територіальної оборони;

– державна цільова підтримка створення власних зразків сучасних озброєнь, залучення новітніх світових технологій.

Наступ на корупцію

Боротьба з корупцією є одним з головних завдань партії. Для знищення системної корупції в Україні необхідно забезпечити:

– невідворотність покарання за корупційні злочини;

– жорсткий контроль за чистотою рядів суддівського корпусу через механізми кадрового відбору та контролю його діяльності з боку державних та громадських антикорупційних органів;

– ефективну роботу існуючих антикорупційних органів України, здійснивши правову визначеність відповідальності за стан боротьби із корупцією в державі та унеможлививши дублювання функцій між ними;

– реалізацію положень чинного законодавства щодо запобігання втечі за кордон викритих корумпованих політиків і чиновників та виведення активів злочинного походження;

– прозорість джерел фінансування політичних партій, а також підконтрольність фінансового політичного спонсорства;

– реалізацію відповідних змін до чинного законодавства з руйнування економічних основ корупції, активізувати роль Антимонопольного комітету.

Внутрішня політика

Головна мета внутрішньої політики – конституційним шляхом забезпечити побудову правової демократичної соціальної держави, що гарантуватиме динамічний розвиток України і слугуватиме інтересам її громадян. Наші завдання:

– зміцнити національну консолідацію суспільства та створити рівні умови для розвитку всіх національностей, що населяють Україну;

– розробити нову концепцію відносин народу і влади та прийняти низку законів, які закріплять суверенітет народу, його вищу законодавчу силу, його право на ініціювання та проведення референдумів;

– створити сучасне суспільне теле- і радіомовлення, незалежне від законодавчої та виконавчої гілок влади;

– забезпечити функціонування єдиного медичного простору, як системи доступної та своєчасної, рівної та якісної медичної допомоги;

– забезпечити державну підтримку переселенців з анексованого Криму та окупованих територій Донбасу, пільгове кредитування та врегулювання майнових відносин між фінансовими установами та цими громадянами;

– сприяти виконанню цілей сталого розвитку, ініціювати розробку державної екологічної програми «Чиста вода, чисте повітря, чисте довкілля».

Оновлення стратегії зовнішньої політики

Ми ініціюємо розробку і прийняття Стратегії зовнішньої політики із зазначенням національних інтересів держави у сучасних умовах, яка має враховувати:

– формування дієвих механізмів повернення анексованого Криму та деокупації Донбасу шляхом дипломатичних та економічних заходів міжнародного впливу, насамперед, у рамках зобов’язань країн-підписантів Будапештського меморандуму, розвиток Нормандського та Мінського переговорних процесів;

– зосередження на реалізації євро- і євроатлантичного інтеграційного курсу;

– розвиток всебічного та багаторівневого стратегічного партнерства зі США;

– формування ефективної системи міжнародних гарантій національній безпеці, яка відповідатиме масштабам існуючих загроз;

– формування нової концепції відносин із РФ, спрямованої на припинення бойових дій на Сході України, повернення окупованих територій, активізацію дієвих механізмів міжнародної допомоги Україні у протистоянні російській агресії;

– активізацію двосторонніх та багатосторонніх відносин з ключовими міжнародними акторами на засадах відстоювання національних інтересів України;

– адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire);

– сприяння формуванню регіонального безпекового пулу країн НАТО та партнерів для забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні, недопущення його мілітаризації та нуклеаризації, а також розвиток Балто – Чорноморського економічного, політичного і оборонного співробітництва;

– формування міжнародної програми екологічного відновлення територій Донбасу, Криму та Азовського моря.

Ми дійсно віримо у те, що:

БОГ, СВОБОДА, СІМ’Я і УКРАЇНА є найвищими духовними цінностями українського народу;

КУЛЬТУРА, НАУКА, ЗЕМЛЯ та ВЛАСНІСТЬ –  одвічно годуватимуть Україну;

ВИБОРНІСТЬ, СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЗАКОННІСТЬ і АРМІЯ –  завжди захищатимуть права українців на життя, свободу і щастя та боронитимуть соборність і незалежність Держави.

Завантажити програму у PDF