Долучитися до партії Підтримати фінансово
29.12.2023

Польський аналітик проаналізував “Сім Перемог для України” Ігоря СМЕШКА

thumb

АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ У ПЕРЕДВИБОРЧІЙ ПРОГРАМІ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 РОКУ ІГОРЯ СМЕШКА

З березня 2019 року минуло вже досить багато часу і трагічних подій для нашої держави: повномасштабне вторгнення армії РФ на територію України, анексія українських територій, геноцид українського народу і намагання знищити українську націю.

Павел Пєтночка – кандидат політичних наук, науковий співробітник Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща) в червні 2023 року опублікував статтю, в якій детально проаналізував питання безпеки у передвиборчих програмах кандидатів на пост Президента України у 2019 році.

Метою статті Павела Пєтночки було представлення програмних пріоритетів у сфері безпекової політики, озвучених кожним із кандидатів, які балотувалися на посаду Президента України у 2019 році. Крім того, в ній також робилася спроба показати, яким чином вони мають намір: забезпечити державну безпеку, завершити війну на Донбасі, відновити територіальну цілісність, тобто повернути контроль України над Донбасом і Кримом, а також де вони збираються шукати союзників, здатних надати підтримку Україні на шляху до досягнення вищезгаданих цілей.

Ігор Смешко – колишній голова Служби безпеки України, з 2009 року лідер політичної партії “Сила і Честь”, посів шосте місце на виборах. Вже на самому початку передвиборчої програми “Сім перемог для України” І. Смешко вказав на внутрішні та зовнішні загрози для України. До основних з них він відніс деіндустріалізацію та демографічну кризу, а також російську агресію. Лідер політичної партії “Сила і Честь” розглянув ці питання у перших двох розділах програми.

У першому під назвою “Перша перемога. Відновлення стабільності і керованості держави” колишній голова СБУ запевнив, що зосередиться на діях, спрямованих на повернення анексованого Криму, а також на деокупацію Донбасу. Він має намір досягти цієї мети дипломатичними та економічними засобами, а також за допомогою міжнародного співтовариства, зокрема, використовуючи зобов’язання, взяті на себе державами, які підписали Будапештський меморандум.

Ігор Смешко також анонсував проведення реформ в українській армії, в результаті яких підвищиться її боєздатність, а також будуть створені належні умови для служби і життя військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей.

У другому розділі під назвою “Друга перемога: повернення Донбасу та Криму” лідер політичної партії “Сила і Честь” висловив переконання, що перемога можлива за умови зміцнення економіки, зростання рівня життя, підвищення боєздатності армії, а також реалізації політики інтеграції з євроатлантичною спільнотою. У цій частині програми Смешко вкотре звернув увагу на Будапештський меморандум. А саме, заявив, що у форматі держав, які підписали міжнародний договір, будуть здійснюватися основні політико-дипломатичні дії, спрямовані на те, щоб змусити Росію “виконати гарантії територіальної цілісності та недоторканності України”.

Кандидат також задекларував, що вживатиме заходів, спрямованих на покращення умов служби військовослужбовців, включаючи оплату праці, до рівня стандартів країн, які є сусідами України і водночас членами НАТО. Він анонсував боротьбу з корупцією в оборонній сфері, вирішення житлового питання для військовослужбовців, а також кроки, спрямовані на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Крім того, він висловився за створення професійної армії, а також оперативного та стратегічного резервів, основою яких мають стати формування територіальної оборони. Крім того, він вказав на необхідність підтримки державою переселенців з анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Варто також відзначити, що Смешко звернув увагу на необхідність забезпечення енергетичної незалежності України. Він збирався досягти цієї мети за рахунок більшого використання відновлюваних джерел енергії, модернізації атомної енергетики, а також збільшення видобутку природного газу.

Оригінал публікації англійською мовою за посиланням:
http://www.uwm.edu.pl/cbew/2023-14-1/05_Pietnoczka-P.pdf

Paweł Pietnoczka
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2970-2132
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

THE ISSUE OF SECURITY IN THE ELECTIONS PROGRAMMES OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF PRESIDENT OF UKRAINE IN 2019

Ihor Smeshko – a former head of the Security Service of Ukraine, since 2009 the leader of the Political Party “Strength and Honesty”, took the sixth place in the elections.
Already at the very beginning of the elections programme “Seven victories for Ukraine”, I. Smeshko pointed to the internal and external threats of Ukraine. As far as the main ones are concerned, he included de-industrialization and the demographic crisis as well as the Russian aggression. The leader of “Strength and Honesty” addressed the issues in question in the first two chapters of the programme. In the first one entitled “The first victory. Restoring stability and state management”, the former head of the Security Sevice of Ukraine assured that he would concentrate on taking actions aimed at regaining the annexed Crimea as well as causing the de-occupation of the Donbass.

He intended to achieve this goal by diplomatic and economic means as well as the international community, in particular, by using obligations incumbent on the countries which had signed the Budapest Memorandum. Smeshko also announced introducing reforms in the Ukrainian army, as a result of which combat capabilities would increase, and also appropriate conditions for the service and life of soldiers, veterans, and their families would be created.

In the second chapter entitled “The second victory: regaining the Donbass and Crimea”, the leader of “Strength and Honesty” expressed his belief that the victory would be possible when the economy is strengthened, when the standard of living increases, when the army’s combat capabilities increase as well as when the policy of integration with the Euro-Atlantic community is implemented.
In this part of the programme, Smeshko once again drew attention to the Budapest Memorandum. Namely, he declared that in the format of the countries that signed the agreement, the main political and diplomatic actions would be taken, aimed at forcing Russia to “execute the guarantee of territorial integrity and inviolability of Ukraine”.

The candidate also declared that he would take steps intended to provide soldiers with better service conditions, including remuneration, at the level of standards of the countries neighbouring Ukraine and simultaneously belonging to NATO. He announced fight against corruption present in the area of defense as well as solving the housing problem concerning soldiers, and taking steps so that Ukraine would gain the Action Plan for NATO membership.

Moreover, he was in favour of creating a professional army as well as operational and strategic reserves whose basis would be territorial defence formations. What is more, he pointed to the need for the state to provide support for the dispalced persons from the annexed Crimea as well as from the occupied Donbass. It is also worth noting that Smeshko drew attention to the need to ensure energy independence of Ukraine. He was going to achieve this goal through a greater use of renewable energy sources, the modernization of nuclear power as well as increasing natural gas production.

свіжі новини

“Нариси з історії України” авторства Ігоря Смешка представлено на стендах “Друкарського двору Олега Федорова” Мистецького книжкового арсеналу

30 травня в Києві стартував XII Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” – наймасштабніша щорічна літературна подія року, яка об’єднала понад 100 видавництв та 5 книгарень. ...

01.06.2024
Джорж Волошин: Ігор Смешко “Нарисами з історії України”спростовує путінську пропаганду про російсько-українське братерство.

Голова Служби Безпеки та Захисту Цивільного Персоналу в Адміністраціях Президентів США Р. Рейгана і Дж. Буша, ст., а також Асоційований Директор Федерального Агентства з Управління у Надзвичайних ...

29.05.2024
Екс-командувачі НАТО визначили пріоритети Заходу в підтримці України-Звернення

Напередодні 75 річниці НАТО група відставних генералів країн-членів Північноатлантичного альянсу у колективному зверненні закликали змінити політику щодо військово-технічної підтримки України з ...

29.05.2024
Ігор Смешко про персональну відповідальність, планування, координацію, розробку, виготовлення та контроль озброєнь для Армії

Президент Центру стратегічних досліджень та аналізу, один із засновників і другий керівник Головного управління розвідки Міноборони України, колишній Перший заступник і виконувач обов’язків ...

26.05.2024
Усі новини